วิธีดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง Dropdown Codeigniter

by keng
6 เดือน ago
74 Views

Controller

$data['customerdata'] = $this->jobdone_model->getcustomer();

Model

public function getcustomer() {
$this->db->select('userid,company');
$this->db->from('tblclients');
$query = $this->db->get();
return$query;
}

View

<select name="clientid" data-live-search="true" data-width="100%" class='form-control col-sm-3'>
<?phpforeach($customerdata->result() as $customer){ ?>
<optionvalue="<?phpecho$customer->userid?>"><?phpecho$customer->company?></option>
<?php } ?>
</select>

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น