ซ่อน Screen / Help Tab บน WordPress Admin

// Hide screen and help bar add_filter('screen_options_show_screen', '__return_false'); add_action('admin_head', 'mytheme_remove_help_tabs'); function mytheme_remove_help_tabs() { $screen = get_current_screen(); $screen->remove_help_tabs(); }
Code language: PHP (php)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

flat screen monitor
Up Next:

ACF Display custom taxonomy

ACF Display custom taxonomy