แสดง Error PHP

หากต้องการให้แสดงข้อผิดพลาด แทนการขึ้น Error500 ให้ใส่คำเหล่านี้ลงไปครับ

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Up Next:

การแยกคำด้วย PHP เป็น Array และแสดงผลเป็น loop

การแยกคำด้วย PHP เป็น Array และแสดงผลเป็น loop