Latest Articles

Search and Replace ไม่ต้องลง Plug-in (WordPress)

บางทีเคยเกิดปัญหา ที่เราเพิ่ม Post ไปหลายอันแล้ว แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนแปลง คำที่มันเหมือนๆ กัน วิธีการง่ายๆ คือ เข้าไปเปลี่ยนใน MySQL สิ

1.ให้เรา Log-in มาที่หน้า MySQL ของเรา มองหา wp_posts ภายในจะมี Column post_content ซึ่งเนื้อหาของเราอยู่ในนี้ครับ แล้วเลือก SQL Command

2.จากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความเหล่านี้ไป โดยคำสั่งนี้จะทำการค้นหา และ แทนที่คำที่เราต้องการ ในตารางที่เราระบุไว้ ดังนี้

update TABLE_NAME set FIELD_NAME =
 replace(FIELD_NAME, 'ข้อความที่หา