Browsing Tag

Gopro

หนีเที่ยว,

หนีเที่ยว หลีเป๊ะ

https://www.youtube.com/watch?v=HDW5q-mjluU วางงานลงสักสามวัน แล้วไปโดดน้ำทะเล ทริปนี้ตั้งใจจะไปพักผ่อน ลงเครื่องจากหาดใหญ่ก็มีรถมารับเลย ใช้บริการของ Easy Lipe อีซี่หลีเป๊ะ มารับถึงสนามบิน และต่อเรือกันไปต่อที่ เกาะหลีเป๊ะเลยครับ ระหว่างนั่ง Speed Boat