Categories
Download Garage Band ทั่วไป

แจกเสียงดนตรีเปิดตัวตลกคาเฟ่

ได้ลองดูวิดิโอตลกๆ เก่าๆ เห็นตลกๆ ชอบใช้กัน เลยลองทำ Sound เปิดตัวตลกคาเฟ่มาแจกครับทำจาก Garage Band เอาไปใช้กันได้อิสระเสรีครับ