Search and Replace ไม่ต้องลง Plug-in (WordPress)

บางทีเคยเกิดปัญหา ที่เราเพิ่ม Post ไปหลายอันแล้ว แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนแปลง คำที่มันเหมือนๆ กัน วิธีการง่ายๆ คือ เข้าไปเปลี่ยนใน MySQL สิ

1.ให้เรา Log-in มาที่หน้า MySQL ของเรา มองหา wp_posts ภายในจะมี Column post_content ซึ่งเนื้อหาของเราอยู่ในนี้ครับ แล้วเลือก SQL Command

2.จากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความเหล่านี้ไป โดยคำสั่งนี้จะทำการค้นหา และ แทนที่คำที่เราต้องการ ในตารางที่เราระบุไว้ ดังนี้

update TABLE_NAME set FIELD_NAME =
 replace(FIELD_NAME, 'ข้อความที่หา', 'ข้อความที่ต้องการแทนที่');

โดยเราจะให้ค้นหาในตาราง wp_post คอลัมน์ post_content ค้นหาข้อความ

update wp_posts set post_content =
replace(post_content,'ข้อควาามที่ค้นหา','ข้อความที่ต้องการแทนที่');

3.จากนั้นเรากด  ได้เลย

4. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ค้นหาและแทนที่ โพสต่างๆ ใน WordPress ได้แล้วครับ
** คำแนะนำ ควรจะ Backup Database ก่อนทำการ Search and replace ครับ **