Browsing Category

Video Edit

Video Edit,

แก้วิดิโอสั่นด้วย iMovie

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ ในการที่จะทำให้วิดิโอที่ถ่ายมาแล้วกล้องสั่น หรือ ดูไม่ smooth ให้ ดู smooth ขึ้น ใกล้เคัยงกับการใช้ไม้กันสั่นกันเลยครับ ด้วย imovie https://youtu.be/hfXpjdmX6wY ขั้นตอนมีขั้นตอนเดียวครับ ให้มองหา icon