Category

app

Category
app

ผมคนนึงที่รู้สึกว่าหลงๆ ลืมๆ บวกกับงานที่ทำ ต้องใช้ตัวช่วยในการเตือนความจำเยอะหน่อย App to do ผมใช้มาหลาย App ทั้งเสียเงินและฟรี ก็มาพบว่า ตัวนี้ค่อนข้าง Work ที่สุดสำหรับผม Microsoft TO DO ทั้งหน้าตา และ การใช้งาน ยิ่งเป็นของ Microsoft ก็มั่นใจเรื่องการใช้งานได้ในระดับนึงเลยทีเดียว