Latest Articles

Generate QRCode ด้วย Javascript

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะแนะนำวิธีการ แปลง Text เป็น QR Code ในไม่กี่ขั้นตอนโดยไม่ต้องยุ่งยากกับ Code อะไรเลย ขั้นตอนมีดังนี้ครับ ตัวอย่างที่นี่ครับ

Download Code จาก Github QRCodeJS ที่นี่
แตกไฟล์ออกจะได้ qrcode.js กับ  qrcode.min.js และ jquery.min.js

ให้ <script> ใส่ไว้ที่ ส่วนหัว

<script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="qrcode.js"></script>

ส่วน Body เพิ่ม Div tag …