แปลงตัวเลขเงินเป็นคำอ่านไทย (PHP)

หากเราต้องการแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านเงินบาทภาษาไทย เช่น 150.25 บาท (ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ก็ใช้ฟังชั่นเหล่านี้ได้เลยครับ

<?php
const BAHT_TEXT_NUMBERS = array('ศูนย์', 'หนึ่ง', 'สอง', 'สาม', 'สี่', 'ห้า', 'หก', 'เจ็ด', 'แปด', 'เก้า');
const BAHT_TEXT_UNITS = array('', 'สิบ', 'ร้อย', 'พัน', 'หมื่น', 'แสน', 'ล้าน');
const BAHT_TEXT_ONE_IN_TENTH = 'เอ็ด';
const BAHT_TEXT_TWENTY = 'ยี่';
const BAHT_TEXT_INTEGER = 'ถ้วน';
const BAHT_TEXT_BAHT = 'บาท';
const BAHT_TEXT_SATANG = 'สตางค์';
const BAHT_TEXT_POINT = 'จุด';

function baht_text ($number, $include_unit = true, $display_zero = true)
{
  if (!is_numeric($number)) {
    return null;
  }

  $log = floor(log($number, 10));
  if ($log > 5) {
    $millions = floor($log / 6);
    $million_value = pow(1000000, $millions);
    $normalised_million = floor($number / $million_value);
    $rest = $number - ($normalised_million * $million_value);
    $millions_text = '';
    for ($i = 0; $i < $millions; $i++) {
      $millions_text .= BAHT_TEXT_UNITS[6];
    }
    return baht_text($normalised_million, false) . $millions_text . baht_text($rest, true, false);
  }

  $number_str = (string)floor($number);
  $text = '';
  $unit = 0;

  if ($display_zero && $number_str == '0') {
    $text = BAHT_TEXT_NUMBERS[0];
  } else for ($i = strlen($number_str) - 1; $i > -1; $i--) {
    $current_number = (int)$number_str[$i];

    $unit_text = '';
    if ($unit == 0 && $i > 0) {
      $previous_number = isset($number_str[$i - 1]) ? (int)$number_str[$i - 1] : 0;
      if ($current_number == 1 && $previous_number > 0) {
        $unit_text .= BAHT_TEXT_ONE_IN_TENTH;
      } else if ($current_number > 0) {
        $unit_text .= BAHT_TEXT_NUMBERS[$current_number];
      }
    } else if ($unit == 1 && $current_number == 2) {
      $unit_text .= BAHT_TEXT_TWENTY;
    } else if ($current_number > 0 && ($unit != 1 || $current_number != 1)) {
      $unit_text .= BAHT_TEXT_NUMBERS[$current_number];
    }

    if ($current_number > 0) {
      $unit_text .= BAHT_TEXT_UNITS[$unit];
    }

    $text = $unit_text . $text;
    $unit++;
  }

  if ($include_unit) {
    $text .= BAHT_TEXT_BAHT;

    $satang = explode('.', number_format($number, 2, '.', ''))[1];
    $text .= $satang == 0
      ? BAHT_TEXT_INTEGER
      : baht_text($satang, false) . BAHT_TEXT_SATANG;
  } else {
    $exploded = explode('.', $number);
    if (isset($exploded[1])) {
      $text .= BAHT_TEXT_POINT;
      $decimal = (string)$exploded[1];
      for ($i = 0; $i < strlen($decimal); $i++) {
        $text .= BAHT_TEXT_NUMBERS[$decimal[$i]];
      }
    }
  }

  return $text;
}?>

เวลาจะใช้งานก็ echo function นี้ออกมา อ่านเป็นตัวเลข

<?php echo baht_text(ตัวเลข) ?>

อ้างอิง : https://github.com/ponlawat-w/php-baht_text

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *